Các chương trình đào tạo được diễn ra hằng tuần, nhằm giúp cho bạn tiếp cận chương đào tạo cơ bản khi vận hành thiết bị bay không người lái. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 0362 113355